Moto Kociewie Stg-logo

Walne Zgromadzenie 2024

W dniu 24.02.2024. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MOTO-KOCIEWIE-STG. Na spotkaniu, zarząd Stowarzyszenia podsumował 2023 rok, jak i zostały podsumowane finanse Stowarzyszenia. Po uzyskaniu absolutorium, Walne Zgromadzenie poprzez aklamację wybrało dotychczasowy zarząd na kolejne pięć lat kadencji. Obecnie w stowarzyszeniu jest 144 stałych członków, 9 występujących w tym 64 Ratowników Drogowych PZM, 29 sędziów sportów motocyklowych, 3 sędziów sportów samochodowych, 28 osób z uprawnieniami do kierowania ruchem, 25 osób z uprawnieniami służb informacyjnych i porządkowych, 1 zawodnik sportowy PZM oraz jeden zawodnik w startach na 1/4 mili. Jest mooooc i na pewno nie raz o nas usłyszycie.