Moto Kociewie Stg-logo

Bezpieczeństwo na dwóch kołach, nie tylko dla motocyklistów

Nowy Rok 2023!!! trwa  czarna seria potrąceń pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg.

Spore zmiany tylko w sytuacji pieszych.  Rowerzyści nie utracili prawa pierwszeństwa wjeżdżając na przejazd, bo nigdy go nie mieli, ani przed 1 czerwca 2021 r., ani po tej dacie.

To nieprawda, że rowerzyści na przejazdach dla rowerów zawsze mają pierwszeństwo.

Moim zdaniem pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów zależy od tego, kto jest pierwszy na przejeździe, a po drugie, z jakich kierunków nadjeżdżają samochód i rower. 

Znajomość przepisów drogowych przez osoby na rowerach czy hulajnogach elektrycznych można sprawdzać tylko w przypadku dzieci w wieku 10 lat. Po tym okresie już tylko się wymaga.

Niestety, z obserwacji zdarzeń z udziałem rowerzystów wynika, że – nawet jeśli mają kartę rowerową – nie mają pojęcia o zasadach pierwszeństwa w miejscach, gdzie drogi dla rowerów spotykają się albo przecinają się z jezdnią.

Pozornie może się wydawać, że przepisy o pierwszeństwie na przejazdach rowerowych faworyzują kierujących rowerami. Dobrze, że kierowcy samochodów nierzadko boją się rzekomego pierwszeństwa rowerzystów, choć mogliby kontynuować jazdę.

Dlaczego większość kierowców samochodów i większość rowerzystów nie wie, jak powinni się zachować?

Autorzy prawa o ruchu drogowym sięgają w tej sprawie do naszej wyobraźni. Konsekwencje takiego tworzenia prawa, które każe użytkownikowi domyślać się, już są opłakane i większość rowerzystów praktycznie nie zna przepisów, które ich dotyczą, bo te są napisane w sposób nieczytelny.

Dlaczego w prawie drogowym ustawodawca wprost nie napisze, że rowerzysta wjeżdżający na przejazd dla rowerów nie ma pierwszeństwa przed samochodem, uzyskuje prawną ochronę w momencie, gdy na tym przejeździe się znajduje.

Z powodu źle sformułowanych przepisów rowerzyści dość często uważają, że mają pierwszeństwo w sytuacjach, gdy wcale im ono nie przysługuje. Ustawodawca zatroszczył się wprost, ale jedynie o bezpieczeństwo tylko tych rowerzystów znajdujących się na przejeździe dla rowerzystów.

W praktyce jest tak i tylko w jednym przypadku:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Literalnie rzecz ujmując stwierdzenie: „ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe” oznacza: kto pierwszy, ten lepszy. Kierujący autem nie musi ustępować pierwszeństwa rowerzyście zbliżającemu się do przejazdu.

Oto przepis szczegółowy, który stawia rowerzystów pokonujących przejazd (wjeżdżających na przejazd dla rowerów) w pozycji uprzywilejowanej:

  1. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

2. „Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch” 

Pierwszy z tych przypadków jest oczywisty, bo przy skręcie pojazd ustępuje pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się na wprost.

Drugi dotyczy sytuacji, które mają miejsce poza częścią drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów (jezdni)– na przykład przy wyjeżdżaniu z posesji.

Ważne !!!

„Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany”

Dla bardziej ciekawskich porównanie zapisu Prawa o ruchu drogowym w częściach dotyczących pierwszeństwa pieszych i rowerzystów.

Dziennik Ustaw z 12 marca 2021:

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Art. 27. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

Dziennik Ustaw z 11 maja 2022:

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście (…) Art. 27. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Po porównaniu tych wytłuszczonych fragmentów jednoznacznie widać, że mimo zmian dla pieszych użytkowników, nowelizacja z czerwca 2021 r. nie zmieniła nic w przypadku rowerzystów

Co się tak naprawdę stało:

W Prawie o ruchu drogowym  uchylono ust. 4 w par. 47. Mówił on o zachowaniu kierowcy zbliżającego się do przejazdu rowerowego lub połączonego z nim przejścia dla pieszych. Ten miał [cytat]

„(…) zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających”.

Dotychczas – może przez ten ustęp wydawało się, że rowerzystów należy traktować na przejazdach w taki sam sposób, jak pieszych, czyli ustępować pierwszeństwa już w momencie wchodzenia na przejście. 

W polskim systemie prawnym rozporządzenie jest dokumentem, który ma szczegółowo wyjaśnić, jak stosować ustawę. Ustawa jest jednak dokumentem nadrzędnym względem rozporządzenia. Nie można zmienić zapisów ustawy rozporządzeniem. A w ustawie Prawo o ruchu drogowym w czerwcu 2021 r. zmieniły się zapisy dotyczące pierwszeństwa pieszych, ale nie pierwszeństwa rowerzystów.

BONUS:

Kiedy rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

„Znak D-6 należy stosować przy wszystkich przejściach dla pieszych”. Oznacza to, że jeśli rowerzysta jadący drogą dla rowerów widzi znak D-6, to ma obowiązek zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszemu już w chwili, gdy ten wchodzi na przejście.

PS. Jeśli jeździsz rowerem, powinieneś mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Możesz z niego skorzystać w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania . Posiadając stosowne ubezpieczenie obejmujące OC w życiu prywatnym, jesteś zabezpieczony w sytuacji spowodowania wypadku lub kolizji. Z ubezpieczenia OC w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania pokrywane są szkody do wysokości sumy gwarancyjnej wskazanej w polisie. Mogą to być koszty leczenia potrąconego przez Ciebie pieszego albo np. koszty naprawy zarysowanej karoserii czyjegoś auta. Poza tym w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania chronisz także Twój rower przed skutkami kradzieży.

 podinspektor policji w stanie spoczynku mgr Rafał Ziółkowski – ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.